Pääluottamusmies tiedottaa

SuPerliiton pääluottamusmiehen Anu Valkaman johdolla saavutettiin 25.4.2018 ratkaisu kotihoidon jaksotyössä työskentelevien lähihoitajien palkattoman ruokatauon muuttamisesta joustavaan ruokailuun työnohessa. Asiasta on käyty pitkäjänteisesti neuvotteluita jo useita vuosia.

1.2.2018 voimaan astuneessa KVTES:ssä on kirjaus: jaksotyössä työskentelevän työntekijän halutessaan tilaisuus joustavaan ateriointiin työaikana työpaikalla. Työstä poissaolo kestää enintään 15-20min. Tämän lisäksi työntekijälle järjestetään päivittäin yksi 10min kahvitauko, joka luetaan työaikaan, jonka aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta.

Kirjausmuutos antoi pääluottamusmiehellemme (muiden liittojen pääluottojen tukemana) työkalun vaatia työnantajaa toteuttamaan KVTESin kirjausta. KVTES:in työaika muutokset astuvat virallisesti voimaan 1.5.2018. Listasuunnittelun takia annoimme työnantajalle joustoa, jotta muutos ehditään työvuorosuunnittelussa ottaa huomioon. Muutos tulee voimaan 14.5.2018.
#SuPerliitto 
#sinunliittosinäpäätät

luottamusmies